Taal & Leven

‘Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met de eigen levensloop.’

György Konrád

We leven in en van verhalen. Op de vraag Wie ben je? vertellen we een verhaal, dat ons helpt te begrijpen wie we zijn, wat ons overkomt en hoe we daar betekenis aan kunnen geven.

Dat lukt trouwens pas achteraf. Het leven moet vooruit geleefd worden, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden, zegt de filosoof Kierkegaard.

Misschien heb je – om wat voor reden ook – de wens om eens wat langer stil te staan bij je eigen levensverhaal. Ik bied daartoe grofweg twee verschillende wegen aan, waarbij ik gebruikmaak van enkele beproefde methoden*:   

Je verhaal op schrift: in een serie een-op-een-gesprekken kom ik luisteren naar je verhaal. We brengen daar samen structuur in aan door ons per ontmoeting te concentreren op een bepaald levensthema, bijvoorbeeld familie en vriendschap, liefde en relatie, kijk op het leven, spiritualiteit, of ouder worden. Ik neem onze gesprekken op en werk ze daarna thuis voor je uit tot een leesbaar verhaal. Zo heb je aan het eind van dit traject je persoonlijke verhaal in handen, eventueel geïllustreerd met fotomateriaal. Voor jezelf, of om door te geven.

Zin in de ouderdom: samen met Liny Bosland organiseer ik gespreksgroepen voor ouderen die verdieping zoeken en woorden willen geven aan wat hun leven juist in deze derde of vierde levensfase zin en betekenis geeft. We komen een aantal dagdelen bijeen en laten ons in deze zoektocht inspireren door de taal van anderen, in de vorm van muziek, poëzie en tekstfragmenten uit de verschillende filosofische, mystieke en religieuze tradities.

Belangstelling? Neem voor meer informatie contact met me op. Houd ook de pagina Nieuws in de gaten.

*Met name: Zin in de ouderdom, Jan van Baardwijk en René Rosmolen, Skandalon, 2015, en Mijn leven in kaart, Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal, Wout Huizing en Thijs Tromp, Bohn, Stafleu, Van Loghum, www.mijnleveninkaart.nl