Het verhaal van je leven

‘Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met
de eigen levensloop.’

György Konrád

We leven in en van en door verhalen. Op de vraag Wie ben je? vertellen we een verhaal. Verhalen helpen ons begrijpen wie we zijn, wat ons overkomt en hoe we daar betekenis aan kunnen geven.

Dat laatste lukt trouwens alleen achteraf. Het leven moet vooruit geleefd worden, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden, zegt de filosoof Kierkegaard.

Misschien heb je – om wat voor reden ook – de wens om samen met iemand anders eens stil te staan bij je levensverhaal.

Je verhaal op schrift: in een serie een-op-een-gesprekken kom ik luisteren naar je verhaal. We brengen daar structuur in aan door ons per ontmoeting te concentreren op een bepaald levensthema. Denk aan familie en vriendschap, liefde en relatie, kijk op het leven, spiritualiteit, of ouder worden. Ik neem onze gesprekken op en werk ze daarna thuis voor je uit tot een leesbaar verhaal. Zo heb je aan het eind van dit traject je persoonlijke verhaal in handen, eventueel geïllustreerd met fotomateriaal. Voor jezelf, of om door te geven aan je (klein)kinderen.

Zin in de ouderdom: ik faciliteer gespreksgroepen voor ouderen die verdieping zoeken en woorden willen geven aan wat het leven in de derde en/of vierde levensfase zin en betekenis geeft. We komen een aantal dagdelen bijeen, en laten ons bij het delen van onze verhalen inspireren door de taal van anderen. Denk aan muziek, poëzie en tekstfragmenten uit de verschillende filosofische, mystieke en religieuze tradities.

Ruimte scheppen: de zin en betekenis in je verhaal kunnen soms verduisterd raken. Bijvoorbeeld door een ingrijpend verlies dat aan alle zin voorbij lijkt te gaan. Je verhaal stokt. Je weet even niet meer hoe verder…

Of het verhaal zelf is gaan knellen. Je woont er niet comfortabel meer in. Je loopt in gedachten steeds dezelfde paadjes, al weet je dat die je niet verder helpen. Er mag lucht en beweging in komen. Hoe breng je die erin?

Door je verhaal te delen. Door eenvoudig te vertellen waar het knelt. Door de luiken te openen in een gesprek, vrij van oordelen en adviezen.

Belangstelling? Neem voor meer informatie contact met me op.

Redigeren

‘In het leven en ook in taal zijn nuances alles.’

Louis Couperus

Ik hou van taal, ik ben gek op het fijnslijpen van teksten, ik zie het als een ambacht. Als persklaarmaker zijn er al heel wat boeken door mijn vingers gegaan. Ik werk onder andere voor De Geus, Ten Have, Octavo Publicaties, Atheneum en Ankh-Hermes. Naast vertaalde en Nederlandstalige fictie doe ik veel non-fictie, en liefst op het gebied van mijn persoonlijke interessegebieden: zingeving, filosofie en psychologie.

Met Wim van de Laar deel ik niet alleen mijn leven, maar ook de liefde voor taal. Als vertaler-schrijver stortte hij zich de afgelopen jaren op de vertaling en toelichting van een aantal oude bronteksten uit de Indiase filosofie. Dat resulteerde in twee prachtige boeken, waarvan ik met veel plezier de eindredactie heb mogen doen: De Upanishads (Nachtwind 2015) en Bronnen van Yoga (Samsara 2024).

Tot slot help ik anderen graag met kleinere teksten. Bij een belangrijke levensgebeurtenis kan het op papier zetten van wat gedachten soms een hoop stress geven. Je wilt juist dan graag de goede woorden vinden, en de juiste toon treffen. Op internet vind je genoeg standaardzinnen en met AI kom je tegenwoordig ook een heel eind. Maar net dat wat een tekst tot de jouwe maakt – die persoonlijke kleur en nuance – vind je daar meestal niet.

Kom je er niet uit? Ik help je graag. Hoe? Je schrijft eerst zelf een ruwe tekst met alles wat erin moet staan. Die tekst hoeft op geen enkele manier mooi of af te zijn. Het gaat mij er alleen om dat jouw woorden, jouw inhoud, jouw klankkleur mijn materiaal vormen. Daarmee ga ik aan de slag. En ik ben pas tevreden als je zegt: ‘Dit is het. Dit is precies wat ik zeggen wilde. In deze tekst voel ik me thuis.’

Heb je een redactievraag? Neem voor meer informatie contact met me op.